DigiToegankelijkheidsverklaring

Gemeente Lansingerland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken bij Gemeente Lansingerland die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Werken bij Gemeente Lansingerland te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Lansingerland is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Lansingerland verklaart dat de website Werken bij Gemeente Lansingerland nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lansingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken bij Gemeente Lansingerland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 22-11-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Lansingerland, (college van bestuur).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-11-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via contentredactie@lansingerland.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

  • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:
    • geen

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Lansingerland is beschikbaar via de volgende link:

  • [link nog niet beschikbaar; moet pas in stap 9 worden ingevuld]

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Werken bij Gemeente Lansingerland nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.